Zadaszenia i wieże widokowe

Nazwa Lokalizacja Opis
Wieża widokowa i zadaszenie turystyczne Orchówek Wieża widokowa i zadaszenie turystyczne w Orchówku wieża widokowa i zadaszenie turystyczne w Orchówku usytuowane jest przy trasie 816 Włodawa-Orchówek na łąkach nadburzańskich między Bugiem a burzyskiem z wieży możemy podziwiać krajobrazy nadbużańskich łąk i pastwisk, często wypasane są tam konie i bydło w dużych stadach, wiosną tworzą się liczne rozlewiska co ściąga dużo ptactwa. Zadaszenie turystyczne Osowa Leśne zadaszenie turystyczne z parkingiem,nie utwardzonym,przy drodze wojewódzkiej /droga 812/ na trasie Włodawa-Chełm należące do Nadleśnictwa Sobibór w miejscowości Osowa Podlaski.Foto-J.Respond Zadaszenie turystyczne Osowa Zadaszenie turystyczne z grillem i parkingiem utwardzonym przy trasie wojewódzkiej Włodawa-Chełm między miejscowościami, Osowa- Podpakule (droga 812) Zadaszenie turystyczne Orchówek Zadaszenie turystyczne Orchówek -Kiszarnia Duże zadaszenie turystyczne z grillem znajduje się na błoniach miejscowości Orchówek usytuowane przy burzysku /stare koryto Bugu/ Kiszarnia ,w miejscu dawnej kiszarni ogórków w Orchówku przy gminnym szlaku rowerowym „ Stykiem Granic” , niedaleko zabytkowego sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia pw.św. Jana Jałmużnika z 1870r. a drogą 816 Zadaszenie turystyczne Suszno Zadaszenie turystyczne z grillem usytuowane przy wiejskim boisku sportowym w miejscowości Suszno w sąsiedztwie tras rowerowych;Green Velo i Stykiem Granic. Zadaszenie turystyczne Wołczyny Leśne zadaszenie turystyczne z parkingiem,nie utwardzonym,przy drodze wojewódzkiej /droga 816/ na trasie Włodawa-Wola Uhruska należące do Nadleśnictwa Sobibór w miejscowości Wołczyny Zadaszenie turystyczne Suchawa Zadaszenie turystyczne z grillem i miejscem na ognisko w Suchawie Zadaszenie turystyczne w Suchawie usytuowane na skłonie doliny rzeki Włodawki między kościołem /dawna cerkiew prawosławna z 1907r/ a cmentarzem prawosławnym. Zadaszenie wyposażone jest w grill, obok wydzielone miejsce na ognisko. W zadaszeniu wkomponowano elementy dekoracyjne pochodzące z pobliskiej świątyni która przeszła generalny remont po pożarze w 2012 r. Zadaszenie należy do parafii rzymskokatolickiej we Włodawie pw. Najświętszego Serca Jezusowego.Foto J.Respond Zadaszenie turystyczne - Adamki Okuninka Zadaszenie z miejscem na ognisko w Adamkach Obszerne zadaszenie z miejscem na ognisko,polem biwakowym, przystanią kajakową na rzece Włodawka, sytuowane na wyspie w sąsiedztwie prywatnych stawów rybackich. Wspaniałe miejsce do odpoczynku z dala od zgiełku w otoczeniu lasu i wody,można obserwować tu wiele ptaków a nawet pracę bobrów .Zadaszenie należy do nadleśnictwa Włodawa gdzie należy zgłaszać biwakowanie,bezwzględnie należy się stosować do regulaminu obowiązującego na tym zadaszeniu,obiekt monitorowany.Foto J.Respond Wieża widokowa na torfiarkach Dubeczno Wieża widokowa w Dubecznie na torfiarkach Wieża widokowa w Dubecznie na torfiarkach ustawiona na grobli między największymi torfiarkami we wschodniej Polsce Sieć torfiarek powstała na skutek eksplatacji pokładów torfu na potrzeby pobliskiej huty szkła gospodarczego w Dubecznie funkcjunującej od 150lat, a w latach 60-tych funkcjonował tu zakłd torfowy eksplatujący pokłady torfu na potrzeby ogrodnicze do lat 90-tych. Zadaszenie turystyczne Hańsk Pierwszy Zadaszenie turystyczne z grillem w Hańsku Zadaszenie turystyczne z grillem usytuowane jest w centrum miejscowości Hańsk Pierwszy przy węźle szlaków turystycznych; rowerowych /szlak rowerowy Lublin-Wola Uhruska, gminny szlak rowerowy „Krowie Bagno”/ , pieszych /Centralny Szlak Pojezierza –niebieski/.Foto GOK-Hańsk Wieża widokowa Krowie Bagno Kulczyn-Kolonia Wieża widokowa w Kulczyn Koloni. Wieża widokowa w Kulczyn Koloni sytuowana jest na skraju Krowiego Bagna w kompleksie zmeliorowanych łąk w latach 1970-80, najładniejszego torfowiska wysokiego w Polsce,obecnie to łąki kośne z zachowaniem niewielkich enklaw torfowiskowych. Za wieżą znajduje się osada średniowieczna z IX-X wieku oraz zachowane grodzisko,zabytki z stanowisk archeologicznych można oglądać w muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Zauczu Starym i izbie regionalnej w Hańsku. Z wieży rozpościera się panorama Krowiego Bagna do 20 km,można tu obserwować liczne stada żurawi,bocianów,saren. Dla ornitologów ciekawostką będą jesienne obserwacje sejmików żurawi,goszczą tu też skowronki,czajki,błotnik łąkowy,myszołów,czaple siwe i białe,gęś zbożowa,remiz,trzciniak zalatuje bocian czarny a nieraz i bielik .Z grubszego zwierza spotyka się łosia,jelenia,dziki i przechodnie wilki.Foto J.Respond Wieża widokowa z zadaszeniem turystycznym Kulczyn Wieża widokowa w Kulczynie Wieża widokowa w Kulczynie zlokalizowana jest na obrzeżu torfowiska „Bagno Bubnów” należącego do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie .Z wieży możemy obserwować licznie tu występujące łosie, oraz żurawie zlatujące na nocleg ,zdarza się zaobserwować w porze jesiennej rykowiska jelenia, występuje tu chroniony gatunek wodniczki, nieliczny w Europie.Przy wieży znajduje się zadaszenie turystyczne. http://www.poleskipn.pl.Foto J.Respond Zadaszenie turystyczne Bukowski Las Wiata turystyczna Kołacze Wiata turystyczna z grillem Wiata turystyczna z grillem należąca do leśnictwa Kołacze Nadleśnictwa Włodawa przy drodze wojewódzkiej /droga 819/ na trasie Kołacze -Hańsk.Obok znajduje się ścieżka przyrodnicza "Kołacze czyli kołatanie do wrót przyrody" Zadaszenie turystyczne Różanka Zadaszenie turystyczne przy szlaku rowerowym "Stykiem granic",sytuowane w dolinie rzeki Bug. Wiata turystyczna Hanna Duża wiata turystyczna w centrum miejscowości Hanna usytuowana z boku ryneczku przy trasie rowerowej Green Velo i /drodze 816/.Obok zabytkowy kościół z XVIIw./dawna cerkiew unicka/ i dawna organistówka. zadaszenie z grillem Okuninka Zadaszenie turystyczne z grillem i parkingiem leśnym nie utwardzonym zlokalizowane przy skrzyżowaniu dróg na trasie wojewódzkiej z Włodawy do Chełma /droga 812/ oraz drogą powiatową do Żłobka, Sobiboru Stacji i drogą leśną do leśnictwa Adamki.Do skrzyżowania tego też dochodzi szlak rowerowy Green Velo.Foto J.Respond zadaszenie turystyczne zgrilem Kulczyn Zadaszenie turystyczne w Kulczynie /Pikulawka/ Zadaszenie turystyczne z grillem w Kulczynie /Pikulawka/ usytuowane przy szlaku pieszym czerwonym opasującym kompleks torfowisk Poleskiego Parku Narodowego od strony Północnej.Foto J.Respond Wieża widokowa w Hańsku Pierwszym Hańsk Pierwszy Wieża widokowa w Hańsku Punt widokowy zlokalizowana na wieży dzwonniczej kościoła pw. św. Rajmunda w Hańsku Pierwszym  z widokiem na miejscowość Hańsk i rozległy obszar torfowiska „Krowie Bagno” ,wyposażona w lunetę i lornetki .Udostępnianie przez pracowników Gminnego Domu Kultury w Hańsku /tel.82 5714210/, Urząd Gminy w Hańsku /tel.82 5714028/, parafię i przewodników terenowych, informacja z tel. na tablicy ogłoszeń przy kościele.Foto J.Respond zadaszenie turystyczne na trójstyku granic Orchówek Zadaszenie turystyczne w Orchówku na trójstyku granic Zadaszenie turystyczne sytuowane nad Bugiem przy ścieżce rowerowej „Stykiem Granic” w pobliżu styku trzech granic: Polski, Białorusi i Ukrainy przy dawnym ujęciu wody dla byłej garbarni. Przy zadaszeniu znajduje dogodne miejsce do wodowania kajaków.Potocznie miejsce jest nazywane trójstykiem. Wieża widokowa w Stawkach Stawki Wieża widokowa w Stawkach Wieża widokowa w Stawkach sytuowana na wysokiej skarpie nad rzeką Bug w pobliżu przebiegającej ścieżki rowerowej ”Stykiem Granic” oraz remizy wiejskiej, w niedalekim sąsiedztwie szlaku Green Velo. Z wieży widoczna panorama na łąki nadbużańskie i Białoruś.Foto J.Respond Wieża widokowa w Woli Uhruskiej Wola Uhruska Wieża widokowa w Woli Uhruskiej. Wieża widokowa w Woli Uhruskiej usytuowana jest w na znacznym wyniesieniu, co pozwala z niej podziwiać przepiękne panoramy na okoliczne lasy, zabudowę Woli Uhruskiej, rzekę Bug i sąsiednią Ukrainę. Efektowne są też wiosną widoki na wylewającą rzekę Bug i wypełnione wodą starorzecza. W mgliste poranki można obserwować, fotografować unoszące się obłoki mgieł. Niedaleko wieży przebiegają trasy rowerowe: Lublin-Wola Uhruska, Hrubieszów -Janów Podlaski, Włodawa Wola Uhruska. Green Velo. Foto Dwór Nad Bugiem. Wieża widokowa -Bagno Staw Karczunek Wieża widokowa -Bagno Staw Wieża widokowa z miejscem na ognisko w miejscowości Karczunek usytuowana jest na wyniesieniu ,co pozwala z niej obserwować rozległe torfowisko węglanowe pn. Bagno Staw należące do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.W środku torfowiska znajduje się średniowieczne grodzisko z X w. Bagno Staw to liczne zbiorowisko roślinności objętą ścisłą ochroną ale również skupisko wielu ptaków i zwierząt w szczególności łosi i jeleni. W wrześniu można tu obserwować rykowiska jeleni za pomocą dobrego sprzętu optycznego. To tu zaczyna swój bieg rzeka Włodawka która była granicą między Koroną a Litwą, obok przebiega szlak rowerowy Lublin -Wola Uhruska.  http://www.poleskipn.pl Foto J.Respond Taras widokowy na wieży kościelnej w Orchówku Orchówek Taras widokowy na wieży kościelnej w Orchówku. Kościół parafialny w Orchówku p.w.św.Jana Jałmużnika z 1848r.posiada dwie wieże frontowe o wysokosci 28m,w wschodniej wieży mieści się taras widokowy z którego można oglądać panoramę miejscowości Orchówek,starą odnogę rzeki Bug /Burzysko/. Taras widokowy jest ogólnie dostępny dla zwiedzających na zasadach regulaminu wywieszonego na zewnątrz wieży oraz zamieszczonego na stronie int.parafi w Orchówku. Kontakt: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Parafia rzymsko-katolicka św. Jana Jałmużnika Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Parafia rzymsko-katolicka św. Jana Jałmużnika ul. Nadbużańska 63, Orchówek 22-200 Włodawa Tel.: +48 82 5721720 www.orchowek.kapucyni.eu e-mail: kapucyniorchowek@gmail.com FURTA KLASZTORNA Czynna w dni powszednie w godz. 8:00 – 20:00. W niedzielę przed i po Mszy Świętej. Taras widokowy na kościelnej wieży dzwonniczej w Suchawie Suchawa Taras widokowy usytuowany na kościelnej wieży dzwonniczej dawnej cerkwi prawosławnej z 1909 r. pod wez.Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Suchawie ,obecnie kaplica należąca do kościoła katolickiego obrządku łacińskiego we Włodawie. Z tarasu możemy obejrzeć dolinę rzeki Włodawki /kiedyś graniczną między Koroną a Litwą / i samą rzekę wraz z jej zakolem.W wieży zgromadzono fotosy z pożaru świątyni z 2012r. który ją poważnie uszkodził i zniszczył kopuły nawiązujące do stylu bizantyjsko-rosyjskiego budowli tej świątyni. Kontakt; Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Chełmska 20, 22-200 Włodawa Adres: Chełmska 20, 22-200 Włodawa Telefon:82 572 40 61 KANCELARIA PARAFIALNA czynna codziennie w godz. od 1600 do 1700 (w niedzielę i święta - nieczynna) Proboszcz Ks. Stanisław Dadas tel/fax (82)572 40 61 tel. kom. 783 962 936 tel/fax /0-82/ 572 40 61 nsjwlodawa@gmail.com Wieża widokowa Różanka Wieża widokowa w Różance - w budowie Wieża widokowa Suchawa Wieża widokowa w Suchawie - w budowie Wież widokowa Dołhobrody Wież widokowa w Pawlukach - w budowie Wież widokowa Hanna Wież widokowa w Hannie - w budowie Zadaszenie turystyczne w Żłobku Małym Żłobek Duży Zadaszenie turystyczne w Żłobku Małym Zadaszenie turystyczne w Żłobku Małym przy trasie rowerowej "Szlakiem Nadbużńskiej Przyrody",Okuninka -Wola Uhrusk Zadaszenie turystyczne w Sobiborskim Parku Krajobrazowym Sobibór Zadaszenie turystyczne w Sobiborskim Parku Krajobrazowym Zadaszenie turystyczne przed J.Wspólnym na krzyżówce szlaków w Sobiborskim Parku Krajobrazowym przy trasie rowerowej "Szlakiem Nadbużańskiej Przyrody",Okuninka -Wola Uhruska Zadaszenie turystyczne przy rezerwacie Brudzieniec Wołczyny Zadaszenie turystyczne przy rezerwacie Brudzieniec Zadaszenie turystyczne przy rezerwacie Brudzieniec w Sobiborskim Parku Krajobrazowym przy trasie rowerowej "Szlakiem Nadbużańskiej Przyrody",Okuninka -Wola Uhruska Zadaszenie turystyczne w Majdanie Stuleńskim Majdan Stuleński Zadaszenie turystyczne w Majdanie Stuleńskim Zadaszenie turystyczne w Majdanie Stuleńskim usytuowanym w po dworskim parku na trasie rowerowej "Szlakiem Nadbużńskiej Przyrody",Okuninka -Wola Uhruska,w pobliżu pensjonatu "Dwór nad Bugiem" MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Hannie Hanna MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Hannie Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo w Hannie. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Dołhobrodach Dołhobrody MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Dołhobrodach Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo w Dołhobrodach. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ we Włodawie Włodawa MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ we Włodawie Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo we Włodawie. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych.W sąsiedztwie WC i prysznic. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Okunince Okuninka MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Okunince Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo w Okunince. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Zbereżu Zbereże MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Zbereżu Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo w Zbereżu. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Woli Uhruskiej Wola Uhruska MOR /Miejsce Obsługi Rowerzysty/ w Woli Uhruskiej Miejsce Obsługi Rowerzysty usytuowanym przy szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo w Woli Uhruskiej przy polu namiotowym. MOR wyposażony w wiatę postojową chroniącą przed deszczem,ławki stolik, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, stojaki na rowery, tablice informacyjne o szlaku i atrakcjach turystycznych. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki ul. Lubomelska 1-3 pok. 712, 20-072 Lublin tel. 814416789 e-mail: promocja@lubelskie.pl www.lubelskie.pl Zadaszenie turystyczne w Wołczynach Wołczyny Zadaszenie turystyczne w Wołczynach Zadaszenie turystyczne w Wołczynach usytuowane przy drodze / 816 / i szlaku rowerowym w Polsce Wschodniej Green Velo.Zadaszenie należy do Nadlesnictwa Sobibór. Nadleśnictwo Sobibór 825719811 fax. 825719859 sobibor@lublin.lasy.gov.pl 22-200 Włodawa http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/sobibor Stanica nadbużańskich flisaków w Kuzawce Kuzawka Stanica nadbużańskich flisaków w Kuzawce Stanica nadbużańskich flisaków w Kuzawce usytuowana przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na skarpie nadbużańskiej przy rzece Bug .Wieś Kuzawka położona jest przy trasie rowerowej wschodniej Polski szlaku Green Velo. W Kuzawce znajduje się przystań do wodowania łodzi którymi są organizowane spływy po rzece Bug, miejsce grillowe i ogniskowe, wędzarnia ryb, duża wiata flisacka oraz zagospodarowany skwerek wypoczynkowy. Obok remizy znajdują dwa pomniki upamiętniające pobyt Tadeusza Kościuszki w tej miejscowości, legenda głosi że Tadeusz Kościuszko po zawodzie miłosnym w 1776r. odpłynął właśnie z portu w Kuzawce rejsową galerą do Gdańska a następnie do Stanów Zjednoczonych, wziął tam udział w wojnie o niepodległość.