Zabytki

Cerkiew Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Opis:Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP fundacji hrabiego Augusta Zamoyskiego wybudowana została w latach 1840-1842. Przebudowana w latach 1893-1895 otrzymała styl bizantyjsko-klasycystyczny. Wewnątrz znajduje się polichromia z 1822 r., ikonostats z 1843 r. oraz ikony z XVII i XVIII w.